mobil casino sitelerien iyi casino siteleri
DOLAR32,2363% 0.16
EURO34,9606% -0.03
STERLIN41,1241% -0.11
FRANG35,7350% 0.27
ALTIN2.412,19% -0,52
BITCOIN67.689,55-0.757
reklam

Türkiye’den yeni RADAR ve KALKAN hazırlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile siber tehditlerin etkilerinin azaltılması hedefleniyor. Öte yandan Vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi kurulacak.

Yayınlanma Tarihi : Google News
Türkiye’den yeni RADAR ve KALKAN hazırlığı
reklam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) siber tehditlerin etkilerinin azaltılması amacıyla 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi öngörüldü.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik stratejik eylemler, siber savunmanın güçlendirilmesi, kritik altyapıların korunması, siber suçlarla mücadele, siber güvenlik ekosisteminin güçlendirilmesi, milli güvenlik ve siber güvenliğin entegre edilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi ve farkındalığın sağlanması amaçlarına odaklanılarak hazırlandı.

Söz konusu planda siber tehditlerin etkilerinin azaltılması öncelikli hedef olacak. Ulusal seviyede gerekli önlemlerin alınması ve güvenli bir siber ortamın oluşturulmasının amaçlandığı planla, ülkenin siber güvenlik alanında mevcut durumunu daha da ileriye taşıyarak uluslararası seviyede en üst sıralarda yer alması sağlanacak.

YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLER ÖN PLANDA

Siber güvenliği sağlayacak kritik teknoloji ürünlerinin milli imkanlarla üretilmesi, dışarıdan temin edilecek ürünlerde gizliliğin ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemleri içeren plan, ulusal siber uzayda hizmet sağlayan, veri işleyen ve bilgi sunumunda rol alan yazılım, donanım ve ağda gizliliğin, güvenliğin ve mahremiyetin korunmasını sağlayacak. Plan, toplumun siber güvenlik konusunda farkındalığının düşük olması, kişisel güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucunda kişisel bilgilerin ele geçirilmesi ve yok edilmesi risklerine karşı önlemleri içerecek.

RADAR KURULACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı ile enflasyonun kalıcı olarak tek hanelere düşürülmesi ve kamu maliyesinde mali disiplinin sürdürülmesi hedefleniyor.

YEP’te bu hedeflere ulaşılması için izlenecek politika ve tedbirler yer aldı.

AA muhabirinin YEP’ten yaptığı derlemeye göre, kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak. Böylece enflasyonda atalet etkisi sınırlandırılacak.

Eşel mobil sistemi ile petrol fiyatlarındaki olası oynaklığın enflasyon üzerindeki etkisi bütçe dengesi de gözetilerek sınırlandırılmaya devam edilecek.

Mal ve hizmet birim fiyatlarındaki olağandışı değişimlerin takibi amacıyla mal ve hizmet standart kod ve birim ölçüsü bilgilerinin elektronik belgelerde yer alması sağlanacak. Bu veriler büyük veri ve veri analiz sistemleri üzerinden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulacak, böylece enflasyonla mücadeleye katkı sağlanacak.

İTHAL ÜRÜNÜN VERGİSİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Kamu hizmet sunumunun ve idari yapısının etkinliğini artıracak ve gereksinimlerini dinamik bir yapıda karşılayacak program bütçe sistemine 2021 yılında geçilerek kamu kaynaklarının verimli kullanılması temin edilecek.

Devlet Malzeme Ofisinin uluslararası ölçekte öncü bir merkezi satın alma kurumuna dönüşümü sağlanacak. Tıbbi cihazlarda değer bazlı geri ödeme modelleri ve bununla beraber uygulamaya alınması planlanan risk paylaşımı modelleri ile kaliteli ürüne ödeme yapılması ve daha etkin bütçe kullanımı sağlanacak.

Yerli üretimi desteklemek amacıyla ithal yoğunluğu yüksek ürünlerin vergi oranları gözden geçirilerek, bu ürünlerin ithalatının azaltılmasına katkı verilecek.

Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlerin vergilendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek, bu varlıkların suçun finansmanında kullanılmasının önlenmesine yönelik bir takip mekanizması kurulacak.

Dijital ekonomik faaliyetlerin tam ve doğru şekilde vergilendirilmesi sağlanacak, matrah aşındırma ve kar kaydırma kaynaklı vergi kaybı azaltılacak.

Vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için RADAR sistemi kurulacak. Farklı veri kaynaklarından edinilen bilgiler RADAR sisteminde toplanacak, risk senaryoları oluşturulacak ve modelleme yapılacak.

SOSYAL MEDYA GELİRLERİNE MERCEK

Elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetlerin ve sosyal medya kullanılarak kazanılan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden geçirilecek.

Vergi Denetim Kurulu, 2021 yılında dijital takip ve risk yaklaşımıyla izlemenin etkinliğini artıracak.

Finansal istikrara yönelik önlemler kapsamında da finansal teknolojilerin (Fintek) yaygınlaştırılmasına yönelik kapsamlı bir strateji dokümanı ve eylem planı hazırlanacak. Bu alanda yapılan çalışmalar tek elden koordineli şekilde yürütülecek. İstanbul Finans Merkezi (İFM) 2022 yılında açılacak.

Uluslararası kabul gören faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde, sektörün ihtiyaçlarını ve katılımcıların hassasiyetlerini dikkate alan bir katılım finans strateji belgesi oluşturulacak.

Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpların tazmin edilmesine hizmet eden alacak sigortasının yaygınlaştırılması sağlanacak.

İhracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan veya imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında öncelikli olarak desteklenerek bu kesimlerin kefalet limitlerinden yararlanma oranları artırılacak.

Yatırımcılara sunulan finansal araç çeşitliğinin artırılması, dijitalleşme seviyesinin yükseltilmesi ve atıl varlıkların ekonomiye kazandırılması için yeni ürün ve hizmetlerin devreye alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Uzun vadeli ve sermaye yoğun altyapı, enerji, sanayi veya teknoloji yatırımlarının finansmanında sermaye piyasası araçlarından etkin bir şekilde yararlanılması için alternatif bir yatırım aracı olan proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymet sistemine ilişkin uygulama çerçevesi tamamlanacak.

Reel sektör şirketlerinin borçlanma aracı ihracı yoluyla sermaye piyasalarından daha fazla yararlanabilmesi için Teminat Yönetim Sözleşmesi’ne ilişkin yasal altyapı oluşturulacak.

reklam

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.